Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.06.2021.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.06.2021.

/ uz 30.06.2021. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             677 1,2% Kapitāls                      233 287 7,3% Noguldījumi                      737 258 4,0% Kredīti                      968 942 3,9% Aktīvi                   1 064 882 3,4%