Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2021.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2021.

/ uz 30.09.2021. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             687 1,4% Kapitāls                      244 239 4,7% Noguldījumi                      761 819 3,3% Kredīti                   1 008 196 4,0% Aktīvi                   1 102 761 3,5%