Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 01.10.2018.

/ uz 30.09.2018. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits 636 1.9%
Kapitāls 128601 5.0%
Noguldījumi 559955 2.1%
Kredīti 703223 4.3%
Aktīvi 766899 3.2%