Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2019.

/uz 30.09.2019.izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits6520.4%
Kapitāls1620061.3%
Noguldījumi603050-1.4%
Kredīti8676495.7%
Aktīvi905360-0.6%