Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.06.2019.

/ uz 30.06.2019. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits 649 0,12%
Kapitāls 159869 6,7%
Noguldījumi 611323 6,0%
Kredīti 817886 25,5%
Aktīvi 911624 13,9%