Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.03.2021.

/uz 31.03.2021.pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                            6690,5%
Kapitāls                     217 3413,0%
Noguldījumi                     708 8260,9%
Kredīti                     932 004-2,0%
Aktīvi                  1 029 2862,0%