Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.12.2018.

/ uz 31.12.2018. pieaugums/samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits 639 0.4%
Kapitāls 140985 9,6%
Noguldījumi 565206 0,9%
Kredīti 644581 (8,3%)
Aktīvi 766899 1,9%