ZOSĒNU KOOPERATĪVĀS KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS OPERATĪVIE FINANŠU RĀDĪTĀJI UZ 31.12.2020.

/uz 31.12.2020.pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits666-0,1%
Kapitāls210901-0,1%
Noguldījumi702212-0,1%
Kredīti9504260,2%
Aktīvi10086950,1%