Noguldījumi

Informācijai!
Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu, tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz EUR 100 000. Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, u.c.

Iegūsti papildus informāciju un esi zinošs finanšu pakalpojumos! Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izveidojusi KLIENTU SKOLU.


Kopsavilkums

APSTIPRINĀTS Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības

2023. gada 14. oktobra valdes sēdē

(protokols Nr.23/2023)

Noguldījumu gada procentu likmes

Spēkā no 2023. gada 14. oktobra

Norēķinu konts

 • Minimālā summa: nav noteikta;
 • Termiņš: beztermiņa;
 • Procentu likme: neaprēķina (procentus nemaksā).

Pieprasījuma noguldījuma konts

 • Minimālā summa: 15 EUR;
 • Termiņš: beztermiņa;
 • Gada procentu likme: 1,00 %.

Krājkonts pilngadībai

 • Minimālā summa: 15 EUR;
 • Termiņš: līdz konta īpašnieka 18 gadu vecuma sasniegšanai;
 • Gada procentu likme: 4,00 %.

Termiņnoguldījums

 • Minimālā summa: 15 EUR;
 • Gada procentu likme:
  • 3 mēneši: 3,50 %;
  • 6 mēneši: 3,75 %;
  • 12 mēneši: 4,50 %;
  • 18 mēneši: 4,25 %;
  • 24 mēneši: 4,00 %.

Ienesīguma noguldījums

Ienesīguma noguldījumu iespējams veikt, ja biedrs noguldījuma darbības laikā paju kontā uz katriem noguldītajiem 1500 EUR nodrošina vismaz vienu papildpaju 17,07 EUR vērtībā vai kopējo paju skaitu – vismaz 10 pajas 170,70 EUR vērtībā

 • Minimālā summa: 500 EUR;
 • Gada procentu likme:
  • 3 mēneši: 3,75 %;
  • 6 mēneši: 4,00 %;
  • 12 mēneši: 5,25 %;
  • 18 mēneši: 5,15 %;
  • 24 mēneši: 5,00 %.

Ienesīguma noguldījums ar ikgadēju procentu izmaksu

Ienesīguma noguldījumu ar ikgadēju procentu izmaksu iespējams veikt, ja biedrs noguldījuma darbības laikā paju kontā uz katriem noguldītajiem 700 EUR nodrošina vismaz vienu papildpaju 17,07 EUR vērtībā.

 • Minimālā summa: 700 EUR;
 • Gada procentu likme:
  • 3 gadi: 4,25 %;
  • 4 gadi: 4,40 %;
  • 5 gadi: 4,50 %.

Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršanas pieteikums (PDF)

Norēķinu konta atvēršanas pieteikums (PDF)