Dokumenti

Veidlapas

Iestāšanās iesniegums Zosēnu KKS

Norēķinu konta atvēršanas pieteikums

Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršanas pieteikums

Pieteikums aizdevuma saņemšanai juridiskām personām

Pieteikuma aizdevuma sanemšanai fiziskām personām

Apliecinājums par galvojuma sniegšanu, fiziskai personai

Apliecinājums par galvojuma sniegšanu, juridiskai personai

Ar krājaizdevu sabiedrībām saistītie likumdošanas akti

Kooperatīvo sabiedrību likums

Krājaizdevu sabiedrību likums

Noteikumi par patērētāja kreditēšanu

Noguldījumu garantiju likums

FKTK resursi

Finanšu un kapitāla tirgus komisija nodarbojas ar kredītiestāžu uzraudzību, tajā skaitā arī krājaizdevu sabiedrību uzraudzību.

FKTK klientu skola

FKTK noteikumi, attiecināmi uz krājaizdevu sabiedrībām