Pakalpojumi

Krājaizdevu sabiedrība ir kooperatīvs ar mainīgu kapitālu, kura mērķis ir sadarbība finanšu jomā, lai veicinātu savu biedru labklājību. Sabiedrība pakalpojumus sniedz tikai un vienīgi saviem biedriem. Par biedru var kļūt jebkura persona, kas atbilst statūtos noteiktiem kritērijiem.

Krājaizdevu sabiedrībā augstākā vara pieder biedru pilnsapulcei, kurā katram biedram ir viena balss.

Biedri var no sabiedrības naudu aizņemties vai noguldīt, kā arī nodot glabāšanā.