Kredīti

Kopsavilkums

Kredīta pieteikuma veidlapas (PDF):

Fiziskai personai

Juridiskai personai

Galvojuma apliecinājuma veidlapas (PDF):

Fiziskai personai

Juridiskai personai

Kredīts IESPĒJA

Patēriņa vajadzībām, t.sk., automašīnas iegādei, lauksaimniecībai, uzņēmējdarbībai, mājokļa remontam, nekustamā īpašuma iegādei u.c. likumīgiem mērķiem

Līdz 500 EUR

 • Termiņš: līdz 12 mēnešiem;
 • Procentu likme gadā (GPL): 19 %;
 • Nodrošinājums: vienas vai divu fizisku personu galvojumi, darba devēja galvojums, kustamā un nekustamā īpašuma ķīla. Bez nodrošinājuma, ja biedrs Sabiedrībā iepriekš saņēmis vismaz vienu kredītu un to savlaicīgi atmaksājis;
 • Komisijas nauda: par aizdevuma līguma un/vai atmaksu grafika izmaiņu veikšanu, aizdevuma pārplānošanu – 1% no atlikušās pamatsummas.

No 500 līdz 1500

 • Termiņš: līdz 24 mēnešiem;
 • Procentu likme gadā (GPL): 18 %;
 • Nodrošinājums: vienas vai divu fizisku personu galvojumi, darba devēja galvojums, kustamā un nekustamā īpašuma ķīla. Bez nodrošinājuma, ja biedrs Sabiedrībā iepriekš saņēmis vismaz vienu kredītu un to savlaicīgi atmaksājis;
 • Papildpaju iegāde: par katriem 1500 piešķirta kredīta eiro jāiegādājas 1 papildpaja 17,07 EUR vērtībā, līdz biedram kopējais paju skaits sasniedz 10 pajas 170,70 EUR vērtībā;
 • Komisijas nauda: par aizdevuma līguma un/vai atmaksu grafika izmaiņu veikšanu, aizdevuma pārplānošanu – 1% no atlikušās pamatsummas.

No 1500 līdz 3000

 • Termiņš: līdz 36 mēnešiem;
 • Procentu likme gadā (GPL): 17 %;
 • Nodrošinājums: vienas vai divu fizisku personu galvojumi, darba devēja galvojums, kustamā un nekustamā īpašuma ķīla; Bez nodrošinājuma, ja biedrs Sabiedrībā iepriekš saņēmis vismaz vienu kredītu un to savlaicīgi atmaksājis;
 • Papildpaju iegāde: par katriem 1500 piešķirta kredīta eiro jāiegādājas 1 papildpaja 17,07 EUR vērtībā, līdz biedram kopējais paju skaits sasniedz 10 pajas 170,70 EUR vērtībā;
 • Komisijas nauda: par aizdevuma līguma un/vai atmaksu grafika izmaiņu veikšanu, aizdevuma pārplānošanu – 1% no atlikušās pamatsummas.

No 3000 līdz 5000

 • Termiņš: līdz 36 mēnešiem;
 • Procentu likme gadā (GPL): 16 %;
 • Nodrošinājums: vienas vai divu fizisku personu galvojumi, darba devēja galvojums, kustamā un nekustamā īpašuma ķīla.
 • Papildpaju iegāde: par katriem 1500 piešķirta kredīta eiro jāiegādājas 1 papildpaja 17,07 EUR vērtībā, līdz biedram kopējais paju skaits sasniedz 10 pajas 170,70 EUR vērtībā;
 • Komisijas nauda: par aizdevuma līguma un/vai atmaksu grafika izmaiņu veikšanu, aizdevuma pārplānošanu – 1% no atlikušās pamatsummas.

Hipotekārais kredīts

Nekustamā īpašuma iegādei, mājokļa remontam, automašīnas iegādei

 • Summa: līdz 25% no Sabiedrības pašu kapitāla;
 • Termiņš: līdz 15 gadiem (automašīnas iegādei – līdz 7 gadiem);
 • Procentu likme gadā (GPL): 6 – 12 %;
 • Nodrošinājums: Nekustamā īpašuma ķīla ar nostiprinātu hipotēku Zemesgrāmatā.

Kredīts ATTĪSTĪBAI juridiskām personām

Apgrozāmajiem līdzekļiem, pamatlīdzekļu iegādei, ēku būvniecībai un remontam u.c. likumīgiem mērķiem

Līdz 10 000 EUR

 • Termiņš: līdz 3 gadiem;
 • Procentu likme gadā (GPL): 10 – 14 %
 • Nodrošinājums: vienas vai divu fizisku personu galvojumi, komercķīla, kustamā un nekustamā īpašuma ķīla. Bez nodrošinājuma, ja kredīts nepārsniedz 3000 EUR un biedrs Sabiedrībā iepriekš saņēmis vismaz vienu kredītu un to savlaicīgi atmaksājis;
 • Papildpaju iegāde: par katriem 1500 piešķirta kredīta eiro jāiegādājas 1 papildpaja 17,07 EUR vērtībā, līdz biedram kopējais paju skaits sasniedz 10 pajas 170,70 EUR vērtībā;
 • Komisijas nauda: par aizdevuma līguma un/vai atmaksu grafika izmaiņu veikšanu, aizdevuma pārplānošanu – 1% no atlikušās pamatsummas.

Līdz 25% no Sabiedrības pašu kapitāla

 • Termiņš: līdz 15 gadiem;
 • Procentu likme gadā (GPL): 6 – 12 %
 • Nodrošinājums: Nekustamā īpašuma ķīla ar nostiprinātu hipotēku Zemesgrāmatā;
 • Papildpaju iegāde: par katriem 1500 piešķirta kredīta eiro jāiegādājas 1 papildpaja 17,07 EUR vērtībā, līdz biedram kopējais paju skaits sasniedz 10 pajas 170,70 EUR vērtībā;
 • Komisijas nauda: par aizdevuma līguma un/vai atmaksu grafika izmaiņu veikšanu, aizdevuma pārplānošanu – 1% no atlikušās pamatsummas.

Kredīts krājaizdevu sabiedrībām

Biedru kreditēšanai

 • Summa: līdz 25% no Sabiedrības pašu kapitāla;
 • Termiņš: līdz 12 mēnešiem;
 • Procentu likmi gadā un nodrošinājumu nosaka ar īpašu valdes lēmumu.

Kredīta pieteikuma veidlapas (PDF):

Fiziskai personai

Juridiskai personai

Galvojuma apliecinājuma veidlapas (PDF):

Fiziskai personai

Juridiskai personai