Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 30.09.2023.

/ 30.09.2023. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                             703 0,8%
Kapitāls                      345 916 7,7%
Noguldījumi                      929 468 5,5%
Kredīti                   1 212 153 16,3%
Aktīvi                   1 361 943 4,5%