Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2023.gada 23.martā

Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2023.gada 23.martā

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Valde sasauc biedru kopsapulci 2023. gada 23. martā plkst. 15.00 Annas ielā 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads Darba kārtība: Par biedru apstiprināšanu un izslēgšanu; Pārskats par 2022. gadu; Par 2023. gada plānu un budžetu; Par izmaiņām politikās un procedūrās; Par izmaiņām statūtos; Amatpersonu vēlēšanas; Citi jautājumi. Uzaicinājumi biedriem tiks nosūtīti: […]

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.12.2022.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.12.2022.

/ 31.12.2022. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             695 0,4% Kapitāls                      296 994 -1,3% Noguldījumi                      869 075 11,3% Kredīti                   1 028 336 -5,4% Aktīvi                   1 270 379 8,8%

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2022.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2022.

/ uz 30.09.2022. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             692 0,3% Kapitāls                      300 858 5,5% Noguldījumi                      780 864 -2,3% Kredīti                   1 087 370 6,6% Aktīvi                   1 167 322 -0,4%

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.03.2022.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.03.2022.

/ uz 31.03.2022. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             685 0,3% Kapitāls                      268 642 7,1% Noguldījumi                      806 841 4,0% Kredīti                      910 686 -2,5% Aktīvi                   1 170 877 3,9%

Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2022.gada 24.martā

Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2022.gada 24.martā

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Valde  sasauc biedru kopsapulci 2022. gada 24. martā plkst. 15.00 Annas ielā 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads Darba kārtība: Par biedru apstiprināšanu un izslēgšanu; Pārskats par 2021. gadu; Par 2021. gada plānu un budžetu; Par izmaiņām politikās un procedūrās; Par izmaiņām statūtos; Citi jautājumi. Uzaicinājumi biedriem tiks nosūtīti: individuāli katram […]

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.12.2021.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.12.2021.

/ uz 31.12.2021. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             683 -0,6% Kapitāls                      259 000 6,0% Noguldījumi                      775 385 1,8% Kredīti                      934 467 -7,3% Aktīvi                   1 126 814 2,2%

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2021.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2021.

/ uz 30.09.2021. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             687 1,4% Kapitāls                      244 239 4,7% Noguldījumi                      761 819 3,3% Kredīti                   1 008 196 4,0% Aktīvi                   1 102 761 3,5%

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.06.2021.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.06.2021.

/ uz 30.06.2021. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             677 1,2% Kapitāls                      233 287 7,3% Noguldījumi                      737 258 4,0% Kredīti                      968 942 3,9% Aktīvi                   1 064 882 3,4%

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.03.2021.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.03.2021.

/ uz 31.03.2021. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             669 0,5% Kapitāls                      217 341 3,0% Noguldījumi                      708 826 0,9% Kredīti                      932 004 -2,0% Aktīvi                   1 029 286 2,0%