Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.03.2024.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.03.2024.

/ 31.03.2024. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             712 0,8% Kapitāls                      356 768 2,9% Noguldījumi                   1 008 732 1,8% Kredīti                   1 356 688 2,3% Aktīvi                   1 533 063 6,7%

Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2024.gada 20.martā

Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2024.gada 20.martā

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Valde sasauc biedru kopsapulci 2024. gada 20. martā plkst. 13.00 Annas ielā 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads Darba kārtība: Par biedru apstiprināšanu un izslēgšanu; Pārskats par 2023. gadu; Par 2024. gada plānu un budžetu; Par izmaiņām politikās un procedūrās; Citi jautājumi. Uzaicinājumi biedriem tiks nosūtīti: individuāli katram biedram uz e-pasta […]

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.12.2023.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.12.2023.

/ 31.12.2023. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             706 0,4% Kapitāls                      346 646 0,2% Noguldījumi                      990 981 6,6% Kredīti                   1 325 443 9,3% Aktīvi                   1 436 373 5,5%

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 30.09.2023.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 30.09.2023.

/ 30.09.2023. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             703 0,8% Kapitāls                      345 916 7,7% Noguldījumi                      929 468 5,5% Kredīti                   1 212 153 16,3% Aktīvi                   1 361 943 4,5%

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 30.06.2023.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 30.06.2023.

/ 30.06.2023. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             697 0,6% Kapitāls                      320 987 4,2% Noguldījumi                      880 584 -0,5% Kredīti                   1 041 657 5,5% Aktīvi                   1 302 597 0,2%

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.03.2023.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.03.2023.

/ 31.03.2023. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             693 -0,3% Kapitāls                      308 018 3,7% Noguldījumi                      884 905 1,8% Kredīti                   1 041 657 1,3% Aktīvi                   1 299 567 2,3%

Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2023.gada 23.martā

Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2023.gada 23.martā

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Valde sasauc biedru kopsapulci 2023. gada 23. martā plkst. 15.00 Annas ielā 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads Darba kārtība: Par biedru apstiprināšanu un izslēgšanu; Pārskats par 2022. gadu; Par 2023. gada plānu un budžetu; Par izmaiņām politikās un procedūrās; Par izmaiņām statūtos; Amatpersonu vēlēšanas; Citi jautājumi. Uzaicinājumi biedriem tiks nosūtīti: […]

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.12.2022.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.12.2022.

/ 31.12.2022. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             695 0,4% Kapitāls                      296 994 -1,3% Noguldījumi                      869 075 11,3% Kredīti                   1 028 336 -5,4% Aktīvi                   1 270 379 8,8%

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2022.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2022.

/ uz 30.09.2022. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             692 0,3% Kapitāls                      300 858 5,5% Noguldījumi                      780 864 -2,3% Kredīti                   1 087 370 6,6% Aktīvi                   1 167 322 -0,4%