Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.03.2023.

/ 31.03.2023. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                             693 -0,3%
Kapitāls                      308 018 3,7%
Noguldījumi                      884 905 1,8%
Kredīti                   1 041 657 1,3%
Aktīvi                   1 299 567 2,3%