Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.12.2023.

/ 31.12.2023. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                             706 0,4%
Kapitāls                      346 646 0,2%
Noguldījumi                      990 981 6,6%
Kredīti                   1 325 443 9,3%
Aktīvi                   1 436 373 5,5%