Pakalpojumi

Krājaizdevu sabiedrība saviem biedriem sniedz finanšu pakalpojumus - pieņem noguldījumus, izsniedz kredītus un uztur kontus

Kredīti

Krājaizdevu sabiedrība saviem biedriem izsniedz kredītus ar pieņemamām procentu likmēm, kas parasti ir zemākas par banku piedāvājumu.

Noguldījumi

Krājaizdevu sabiedrība no saviem biedriem pieņem noguldījumus, par tiem maksājot procentus, kas parasti ir nedaudz augstāki par banku procentiem.

Konti

Krājaizdevu sabiedrība, tāpat kā bankas, piedāvā norēķinu kontus.

Par mums

Zosēnu KKS ir finanšu kooperatīvs, kuru 2000.gada 14.februārī izveidojuši Zosēnu pagasta aktīvākie iedzīvotāji, pašlaik sabiedrības biedru loks aptver Jaunpiebalgas, Raunas un Gulbenes novadus.

Krājaizdevu sabiedrības pakalpojumi ir pieejami tikai biedriem. Par biedru kļūt var ikviens, kas atbilst kritērijiem.

Jaunākās ziņas