Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 30.06.2023.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 30.06.2023.

/ 30.06.2023. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             697 0,6% Kapitāls                      320 987 4,2% Noguldījumi                      880 584 -0,5% Kredīti                   1 041 657 5,5% Aktīvi                   1 302 597 0,2%