Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 30.06.2023.

/ 30.06.2023. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                             697 0,6%
Kapitāls                      320 987 4,2%
Noguldījumi                      880 584 -0,5%
Kredīti                   1 041 657 5,5%
Aktīvi                   1 302 597 0,2%