Par mums

Zosēnu KKS ir finanšu kooperatīvs, kuru 2000.gada 14.februārī izveidojuši Zosēnu pagasta aktīvākie iedzīvotāji, pašlaik sabiedrības biedru loks aptver Jaunpiebalgas, Raunas un Gulbenes novadus.

Zosēnu KKS biedriem piedāvātie pakalpojumi

Krājaizdevu sabiedrība saviem biedriem izsniedz kredītus ar pieņemamām procentu likmēm, kas parasti ir zemākas par banku piedāvājumu. Ja kredītņēmējiem rodas īslaicīgas kredīta atmaksas problēmas, par kurām viņš savlaicīgi informē Krājaizdevu sabiedrību, tad palīdzam tās risināt, dodot „kredītu brīvdienas”.

Krājaizdevu sabiedrība no saviem biedriem pieņem noguldījumus, par tiem maksājot procentus, kas parasti ir nedaudz augstāki par banku procentiem.

Kā kļūt par KKS Zosēni biedru?

Lai aizņemtos, noguldītu vai veiktu maksājumus, ir jākļūst par Krājaizdevu sabiedrības biedru.
Par Sabiedrības biedru var kļūt pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

 • ir Jaunpiebalgas, Raunas vai Gulbenes novada iedzīvotājs;
 • ir nekustamā īpašuma īpašnieks minēto pašvaldību teritorijā;
 • veic komercdarbību vai aroddarbību minēto pašvaldību teritorijā;
 • ir piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Drusti” biedrs;
 • par Sabiedrības biedriem var kļūt jau uzņemto biedru laulātie un viņu bērni – rīcībspējīgas personas.

Par Sabiedrības biedriem var kļūt juridiskas personas:

 • Jaunpiebalgas, Raunas un Gulbenes novada domes;
 • individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieku saimniecība, ja to īpašnieki ir krājaizdevu sabiedrības biedri;
 • komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība), kuras dalībnieki ir fiziskās personas, ja vienam vai vairākiem krājaizdevu sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā;
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai nav komersanta
  statusa, ja vismaz vienam krājaizdevu sabiedrības biedram pieder balsstiesības šādu sabiedrību pamatkapitālā;
 • biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz viens no viņiem ir krājaizdevu sabiedrības biedrs.

 

Iestāšanās iesniegums Zosēnu KKS