Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.03.2024.

/ 31.03.2024. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                             712 0,8%
Kapitāls                      356 768 2,9%
Noguldījumi                   1 008 732 1,8%
Kredīti                   1 356 688 2,3%
Aktīvi                   1 533 063 6,7%