Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.03.2023.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.03.2023.

/ 31.03.2023. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             693 -0,3% Kapitāls                      308 018 3,7% Noguldījumi                      884 905 1,8% Kredīti                   1 041 657 1,3% Aktīvi                   1 299 567 2,3%