Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.12.2023.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.12.2023.

/ 31.12.2023. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             706 0,4% Kapitāls                      346 646 0,2% Noguldījumi                      990 981 6,6% Kredīti                   1 325 443 9,3% Aktīvi                   1 436 373 5,5%