Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2023.gada 23.martā

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Valde sasauc biedru kopsapulci

2023. gada 23. martā plkst. 15.00

Annas ielā 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads

Darba kārtība:

 1. Par biedru apstiprināšanu un izslēgšanu;
 2. Pārskats par 2022. gadu;
 3. Par 2023. gada plānu un budžetu;
 4. Par izmaiņām politikās un procedūrās;
 5. Par izmaiņām statūtos;
 6. Amatpersonu vēlēšanas;
 7. Citi jautājumi.

Uzaicinājumi biedriem tiks nosūtīti:

 • individuāli katram biedram uz e-pasta adresi;
 • publicējot sludinājumu vietējo pašvaldību izdevumos;
 • ievietojot paziņojumu Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības mājaslapā: https://zkks.lv;
 • publicējot informāciju interneta Facebook vietnē.

  Ar 2022. gada pārskatu un sapulces lēmumu projektiem var iepazīties Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības telpās, iepriekš piesakoties, zvanot pa tālruni 28379447, vai vienojoties par citu veidu, kā arī rakstot uz e-pastu: zosenukks@inbox.lv.

Laipni aicināti piedalīties!