Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.12.2022.

/ 31.12.2022. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                             695 0,4%
Kapitāls                      296 994 -1,3%
Noguldījumi                      869 075 11,3%
Kredīti                   1 028 336 -5,4%
Aktīvi                   1 270 379 8,8%