Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2022.

/ uz 30.09.2022. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                             692 0,3%
Kapitāls                      300 858 5,5%
Noguldījumi                      780 864 -2,3%
Kredīti                   1 087 370 6,6%
Aktīvi                   1 167 322 -0,4%