Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.06.2022.

/uz 30.06.2022.pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                            6900,7%
Kapitāls2851456,1%
Noguldījumi799325-0,9%
Kredīti102007310,7%
Aktīvi11714710,1%