Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.03.2022.

/uz 31.03.2022.pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                            6850,3%
Kapitāls                     268 6427,1%
Noguldījumi                     806 8414,0%
Kredīti                     910 686-2,5%
Aktīvi                  1 170 8773,9%