Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2022.gada 24.martā

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Valde

 sasauc biedru kopsapulci

2022. gada 24. martā plkst. 15.00

Annas ielā 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads

Darba kārtība:

  1. Par biedru apstiprināšanu un izslēgšanu;
  2. Pārskats par 2021. gadu;
  3. Par 2021. gada plānu un budžetu;
  4. Par izmaiņām politikās un procedūrās;
  5. Par izmaiņām statūtos;
  6. Citi jautājumi.

Uzaicinājumi biedriem tiks nosūtīti:

  • individuāli katram biedram uz e-pasta adresi;
  • ievietojot paziņojumu Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības mājaslapā: https://zkks.lv;
  • publicējot informāciju interneta Facebook vietnē;

  Ar 2021. gada pārskatu un sapulces lēmumu projektiem var iepazīties Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības telpās, iepriekš piesakoties, zvanot pa tālruni 28379447, vai vienojoties par citu veidu, kā arī rakstot uz e-pastu: zosenukks@inbox.lv.

Laipni aicināti piedalīties!