Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.12.2021.

/uz 31.12.2021.pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                            683-0,6%
Kapitāls                     259 0006,0%
Noguldījumi                     775 3851,8%
Kredīti                     934 467-7,3%
Aktīvi                  1 126 8142,2%