Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2021.

/uz 30.09.2021.pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                            6871,4%
Kapitāls                     244 2394,7%
Noguldījumi                     761 8193,3%
Kredīti                  1 008 1964,0%
Aktīvi                  1 102 7613,5%