Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.06.2021.

/uz 30.06.2021.pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits                            6771,2%
Kapitāls                     233 2877,3%
Noguldījumi                     737 2584,0%
Kredīti                     968 9423,9%
Aktīvi                  1 064 8823,4%