Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.03.2021.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.03.2021.

/ uz 31.03.2021. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             669 0,5% Kapitāls                      217 341 3,0% Noguldījumi                      708 826 0,9% Kredīti                      932 004 -2,0% Aktīvi                   1 029 286 2,0%