Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.12.2021.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.12.2021.

/ uz 31.12.2021. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             683 -0,6% Kapitāls                      259 000 6,0% Noguldījumi                      775 385 1,8% Kredīti                      934 467 -7,3% Aktīvi                   1 126 814 2,2%