Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2022.gada 24.martā

Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2022.gada 24.martā

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Valde  sasauc biedru kopsapulci 2022. gada 24. martā plkst. 15.00 Annas ielā 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads Darba kārtība: Par biedru apstiprināšanu un izslēgšanu; Pārskats par 2021. gadu; Par 2021. gada plānu un budžetu; Par izmaiņām politikās un procedūrās; Par izmaiņām statūtos; Citi jautājumi. Uzaicinājumi biedriem tiks nosūtīti: individuāli katram […]