Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2022.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2022.

/ uz 30.09.2022. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             692 0,3% Kapitāls                      300 858 5,5% Noguldījumi                      780 864 -2,3% Kredīti                   1 087 370 6,6% Aktīvi                   1 167 322 -0,4%