Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.12.2022.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības finanšu rādītāji uz 31.12.2022.

/ 31.12.2022. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             695 0,4% Kapitāls                      296 994 -1,3% Noguldījumi                      869 075 11,3% Kredīti                   1 028 336 -5,4% Aktīvi                   1 270 379 8,8%