Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.03.2020.

/uz 31.03.2020.pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits6570.5%
Kapitāls1898456.9%
Noguldījumi6494350.5%
Kredīti848661-1.5%
Aktīvi916887-2.2%