Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.06.2020.

/uz 30.06.2020.pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits6610.6%
Kapitāls1986784.7%
Noguldījumi6774234.3%
Kredīti8486616.1%
Aktīvi9168874.0%