Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 30.09.2020.

/uz 30.09.2020.pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits6670.9%
Kapitāls2134787.5%
Noguldījumi7087464.6%
Kredīti9315799.8%
Aktīvi10003699.1%