Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.12.2019.

/uz 31.12.2019.pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits6540.3%
Kapitāls1775299.5%
Noguldījumi6464657.2%
Kredīti861199-0.7%
Aktīvi9372703.5%