Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.03.2019

/ uz 31.03.2019. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
Biedru skaits 641 0.3%
Kapitāls 149827 6,2%
Noguldījumi 576542 2,0%
Kredīti 651836 1,1%
Aktīvi 800682 4,4%