Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.03.2022.

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības operatīvie finanšu rādītāji uz 31.03.2022.

/ uz 31.03.2022. pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni Biedru skaits                             685 0,3% Kapitāls                      268 642 7,1% Noguldījumi                      806 841 4,0% Kredīti                      910 686 -2,5% Aktīvi                   1 170 877 3,9%