Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2023.gada 23.martā

Uzaicinājums uz biedru kopsapulci 2023.gada 23.martā

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Valde sasauc biedru kopsapulci 2023. gada 23. martā plkst. 15.00 Annas ielā 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads Darba kārtība: Par biedru apstiprināšanu un izslēgšanu; Pārskats par 2022. gadu; Par 2023. gada plānu un budžetu; Par izmaiņām politikās un procedūrās; Par izmaiņām statūtos; Amatpersonu vēlēšanas; Citi jautājumi. Uzaicinājumi biedriem tiks nosūtīti: […]